श्रुती सम्वेग (उज्यालो ९० नेटवर्क)

पर्ल एस वक्द्वारा लिखित उपन्यासThe Good Earthको नेपाली अनुवाद “कल्याणी धर्ती”

(अनुवादक – टिकाराम शर्मा) भाग – 01 भाग – 02 भाग – 03 भाग – 04 भाग – 05 भाग – 06 भाग – 07 भाग – 08 भाग – 09 भाग – 10 भाग – 11 भाग – 12 भाग – 13 भाग – 14 भाग – 15 भाग .....

कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा सरुभक्तको उपन्यास

भाग – 01 भाग – 02 भाग – 03 भाग – 04 भाग – 05 भाग – 06 भाग – 07 भाग – 08 भाग – 9 भाग – 10 भाग – 11 भाग – 12 भाग – 13 भाग – 14 .....